Stenhed, solårskalender och solur

Stenhed

Det skeppsformade Stenhed har i likhet med Ales stenar ställts på plats efter solbanan, d v s solårets 365 dagar och dygnets 24 timmar. Den drygt 50 m långa och 14 m breda stensättningen består av 30 st motställda klumpstenar. I axellinjen har ytterligare 3 stenar placerats, bl a den centrala solobservationsstenen.

© Foto Bob G Lind

Stenhed
© Foto Bob G Lind

Stenhed, en forntida solkalendarisk kultplats
Att hålla reda på solstånden, dagjämningarna, månaderna, förutbestämma tiden för bl a sådd, skörd, offer, fest och slaktriter. Detta har som alla gudarnas bemärkelsedagar varit viktigt att känna till för fornnordens kultreligiösa folk.

Dokumentation av Stenheds solkalender
Från observationsstenen avläses solens upp- och nedgångar i förhållandet till de motställda stenarna 15 - 1 - 4 - 6 - 7 och 8. Indelningen består av elva 30-dagars månader och en 35-dagars månad. Alltså densamma som Ales stenars. Tidsdifferensen mellan de motställda stenarna är även den identisk med Ales stenars, d v s exakt 6 månader och 12 timmar. EXEMPEL: Vid vårdagjämningen går solen upp kl 6.00 över den 6:e stenen i väderstrecket öster. Vid höstdagjämningen går solen ned kl 18.00 över den motställda 6:e stenen i väderstrecket väster. Till skillnad från Ales stenar markerar Stenheds stävstenar månadsövergångarna för det halva vinter- och sommarhalvåret vilka var mycket viktiga för de forntida nordborna. I flera stenar finns det bronsålderstida inhuggningar s k skålgropar. Detta betyder att Stenhed kan ha byggts under yngre bronsålder.

Jämförelser: Redan för 5.000 år sedan hade egyptierna en exakt kalender- och tidsindelning för solårets 365 dagar samt dygnets 24 timmar.

Soluret
Stenheds solur fungerar efter samma system som Ales stenars. Ställ en stav på observationsplatsen och luta den 70° 1 mot norr. Solskuggan faller nu enligt tidsschemat mot någon av den 16 väderstreckbundna stenarna, s k solväktare. Mellan varje solväkt 2 beräknas en tidsintervall av 1,5 timmar vilket multiplicerat med de 16 vädersteck-stenarna utgör dygnets 24 timmar.

Stenhed

Fotodokumentation midskepps

Vintersolståndet   Sommarsolståndet
Stenhed   Stenhed
Solnedgången den 24/12, kl 15.30   Soluppgången den 22/6, kl 03.20

Vägbeskrivning till Stenhed

Från Ö. Herrestads kyrka löper en mindre asfalterad väg några km västerut till Ullriksberg där stnhed är belägen.

Lästips på ditt bibliotek:
Ales stenar - ur ett arkeoastronomiskt perspektiv

Se även:
www.alesstenar.com
www.heimdallsstenar.com
www.hafradalsstenar.se
www.havangsdosen.se